Projekt ENVIRO ŠTART

Spúšťame nový environmentálny projekt s názvom ENVIRO ŠTART.

Projekt  ENVIRO ŠTART vznikol, aby upozornil na dôležitosť ochrany prírody už v mladom veku pri štarte do života. Jedná sa o motivačnú súťaž, ktorá má morálne oceňovať a materiálne podporovať jednotlivcov a víťazné tímy základných škôl.  Súčasťou ocenenia je aj odmena pre samotnú školu, ktorá sa projektu zúčastní.  V tejto fáze vývoja projektu je súťaž tvorená pre ZŠ v Strážskom.

Podstatu súťaže tvoria tri súťažné disciplíny. 

1. Vizuálna, pre ročníky 1-4 (nakresliť na A4 ideálnu prírodu)

2. Slovná, pre ročníky 5-9 (slohová práca v rozsahu A4 na tému: Prečo sa zaujímať o ochranu prírody?)

3. Praktická, pre ročníky 1-9 (vyzbieranie odpadkov v areáli školy vrátane exteriéru)

Ocenenie získa najúspešnejší jednotlivec,  trieda i škola.

Veríme, že takouto formou prispejeme k ochrane prírody rovnako ako aj k tvorbe osobnostného charakteru žiakov už v útlom veku.