15. február: Medzinárodný deň detskej rakoviny

Nadácia LEA podporí každý rok jednu neziskovú organizáciu, ktorá transparentne podporuje onkologické deti.

Najčastejšou diagnózou u detských onkologických pacientov u nás i vo svete sú leukémie, rakovina mozgu, lymfómy a solídne nádory (neuroblastóm a Wilmsov nádor). Leukémie predstavujú až 30 % všetkých onkologických chorôb detí. Najčastejšie ide o akútnu lymfoblastovú leukémiu (ALL).

Akútna lymfoblastová leukémia je ročne diagnostikovaná približne 30 deťom na Slovensku. Prognózy na vyliečenie sú však veľmi dobré. V súčasnosti je možné kombinovanou liečbou dlhodobo vyliečiť asi 85 – 90 % týchto detí. V prípade návratu ochorenia je pravdepodobnosť úspešnosti liečby 40 – 60 %.

Popri samotnej liečbe vplýva na uzdravovací proces u detí aj atmosféra i prostredie, v ktorom sa deti a ich rodičia nachádzajú. V nemocničnom prostredí sú totiž tieto deti hospitalizované viac ako pol roka.

V Nadácii LEA sme sa rozhodli, že podporíme už rozbehnuté aktivity neziskových organizácií, ktoré tieto deti a ich rodičov podporujú a prispievajú tak svojou činnosťou k spríjemneniu ťažších životných chvíľ.

Tento rok sme sa rozhodli pre finančnú podporu organizácie Svetielko Pomoci, n.o.