Financie a výzvy

Výber subjektov

Podpora konkrétnych subjektov sa realizuje troma spôsobmi:

1. Na základe rozhodnutia správnej rady o strategickom partnerstve na vlastný podnet.

2. Na základe posúdenia a schválenia správnej rady o predmete využitia podpory na podnet písomnej žiadosti konečného užívateľa.

3. Na základe posúdenia a schválenia správnej rady o predmete využitia podpory na podnet písomného odporúčania treťou osobou.