O nás

POĎAKOVANIE

Ďakujem Stvoriteľovi, že nám dal rozum, aby sme premýšľali, lásku, aby sme milovali a ruky, aby sme pracovali.

Ďakujem rodine, že sa nezištne angažovala vo vedení nadácie a všetkým priateľom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispievajú k myšlienke šírenia hodnôt. A napokon ďakujem svojej manželke a dcére, že boli ochotné zrieknuť sa časti materiálnych výhod v prospech vyšších ideálov. (zakladateľ)