Financie a výzvy

Výzvy

Výzvy sú zverejňované najmä v súvislosti s programom LUNA a doplnkovými projektmi nadácie na hlavnej stránke v sekcii AKTUALITY. Ak výzva nie je zverejnená, neprebieha. Politika výzvy je nasledovná:

1. Výzva je zverejnená v termíne najneskôr do 5-teho dňa v mesiaci.

2. Prijímanie žiadostí je v termíne najneskôr do 10-teho dňa v mesiaci.

3. Schvaľovanie prebieha 15-teho dňa v mesiaci.

4. Realizácia je v termíne najneskôr do 30-teho dňa v mesiaci.