O nás

Divízie

Samotné divízie sú nasledovné. Podpora Cirkvi, Podpora vzdelávania, Podpora charity. Paralelne sú vytvárané aj individuálne programy, a to najmä projekt LUNA a projekt iMISSION . Prevažné finančné prostriedky pochádzajú od donátorských vkladov zakladateľa nadácie, ktorou je rodinná spoločnosť a súkromných vkladov rodinných príslušníkov. Darovaný kapitál pochádza zo ziskov vlastnených spoločností a následnej správy majetku. Dlhodobá podpora partnerov a vlastných projektov je zabezpečená správou a výnosmi nadačných fondov, ktorých strategickým donátorom je taktiež zakladateľ.

K finančnej podpore môžu prispieť aj sympatizanti Nadácie LEA a to formou príspevku na do niektorého z nadačných fondov nadácie, alebo darovaním 2% z daní. Transparentnosť použitia zverených prostriedkov je zverejňovaná vo výročnej správe. Financie darované verejnosťou sú v 100% výške použité na účel jednotlivých divízii nadácie, podľa priania darcu.