Divízie

Detská onkológia

Detská onkológia

PREČO?

Akákoľvek diagnóza je osobná až keď sa človeka dotkne priamo. Kým ju vnímate z diaľky, viete pomôcť, podporiť snahu ľudí pomôcť, alebo naopak problém úplne ignorovať. Ak však nazriete do problému bezprostredne priamo na základe osobnej skúsenosti, otvorí sa nový rozmer, ktorý sa da zvládnuť len ak sa tak rozhodnete.

AKO?

Finančnou podporou, tvorbou alebo spolupodieľaním sa na projektoch a priamou materiálnou podporou malých pacientov a ich rodín.

S KÝM?

Nadácia LEA podporuje neziskové spoločnosti, ktoré sa tejto problematike venujú s nezištným oduševnením a efektívnym riadením zabehnutých projektov.