Nadačné fondy

Kapitálový nadačný fond LUNA

Kapitálový nadačný fond LUNA

Tento nadačný fond slúži pre dlhodobú podporu rovnomenného projektu LUNA. Formou pravidelných výnosov vyplácaných vždy v mesiaci január, sú podporované aktivity výlučne na území Slovenska. Podľa stavu fondu sa vedenie nadácie rozhoduje, do akej miery sa v daný rok podporí samotný projekt LUNA.

Do tohto fondu môže prispievať aj verejnosť, pričom v poznámke môže darca uviesť žiadaný účel. (napríklad ,,podpora nemocnice“), čím môže ovplyvniť akému okruhu pomoci projekt poslúži.

Za Vašu podporu v mene obdarovaných vopred ďakujeme.

QR kód - Kapitálový nadačný fond LUNA

IBAN SK54 8330 0000 0021 0200 8133

Kapitálový nadačný fond GLOBAL

Kapitálový nadačný fond GLOBAL

Nadačný fond GLOBAL slúži pre dlhodobú podporu humanitárnych misií vo svete. Formou pravidelných výnosov vyplácaných vždy v mesiaci január, sú podporované aktivity vo svete s dôrazom na rozvojové krajiny. Podľa stavu fondu sa vedenie nadácie rozhoduje do akej miery môže navyšovať humanitárnu pomoc.

Do tohto fondu môže prispievať aj verejnosť, pričom v poznámke môže darca uviesť žiadaný účel. (napríklad ,,adopcia vo svete“), čím môže ovplyvniť koľko detí si môže nadácia LEA adoptovať a následne im zabezpečiť potrebné vzdelanie.

Za Vašu podporu v mene obdarovaných vopred ďakujeme.

QR kód - Kapitálový nadačný fond GLOBAL

IBAN SK24 8330 0000 0022 0201 8777

Kapitálový nadačný fond IQRZITUM

Kapitálový nadačný fond IQRZITUM

Nadačný fond IQRZITUM vznikol za účelom podpory študentov formou štipendií, ako efektívny nástroj pre podporu vedy a vzdelávania. Formou pravidelných výnosov vyplácaných vždy v mesiaci január, sú podporované štipendiá na Slovensku i vo svete. Podľa stavu fondu sa vedenie nadácie rozhoduje do akej miery môže navyšovať výšku a počet štipendií.

Cieľom tohto fondu je pomoc najmä konkrétnym deťom, ktoré sa ocitli na okraji spoločnosti. Do tohto fondu môže prispievať aj verejnosť a tak sa spolupodieľať na tvorbe tohto výnimočného projektu.

Za Vašu podporu v mene obdarovaných vopred ďakujeme.

QR kód - Kapitálový nadačný fond IQRZITUM

IBAN SK37 8330 0000 0029 0201 8946

Kapitálový nadačný fond SYMFÓNIA

Kapitálový nadačný fond SYMFÓNIA

Nadačný fond SYMFÓNIA vznikol za účelom podpory umelecky nadaných detí a študentov ako efektívny nástroj pre podporu umenia. V priebehu roka sú podporované najmä sociálne slabšie rodiny na Slovensku i vo svete. Podľa stavu fondu sa vedenie nadácie rozhoduje do akej miery môže podporovať umelecky potenciál mladých ľudí.

Cieľom tohto fondu je poskytovanie štipendií a zabezpečenie materiálnej podpory v oblasti umenia. Do tohto fondu môže prispievať aj verejnosť a tak sa spolupodieľať na tvorbe umenia a hudby pre našu novú generáciu.

Za Vašu podporu v mene obdarovaných vopred ďakujeme.

QR kód - Kapitálový nadačný fond SYMFÓNIA

IBAN SK67 8330 0000 0023 0202 6555

Kapitálový nadačný fond OLYMPIA

Kapitálový nadačný fond OLYMPIA

Nadačný fond OLYMPIA vznikol za účelom podpory športovo nadaných detí a študentov ako efektívny nástroj pre podporu športu. V priebehu roka sú podporované najmä sociálne slabšie rodiny na Slovensku i vo svete. Podľa stavu fondu sa vedenie nadácie rozhoduje do akej miery môže podporovať športový potenciál mladých ľudí.

Cieľom tohto fondu je poskytovanie štipendií a zabezpečenie materiálnej podpory v oblasti športu. Do tohto fondu môže prispievať aj verejnosť a tak sa spolupodieľať na tvorbe rozvoja športu pre našu novú generáciu.

Za Vašu podporu v mene obdarovaných vopred ďakujeme.

QR kód - Kapitálový nadačný fond OLYMPIA

IBAN SK20 8330 0000 0022 0195 7254

Kapitálový nadačný fond KATEDRÁLA

Kapitálový nadačný fond KATEDRÁLA

Nadačný fond KATEDRÁLA vznikol za účelom podpory Katolíckej Cirkvi na Slovensku.  Hlavnou úlohou je podpora aktivít diecéz, farností a kresťanských inštitúcii, ktoré budujú dlhodobé duchovné i kultúrne hodnoty.

Cieľom tohto fondu je zefektívnenie režijných procesov  jednotlivých podporovaných subjektov. Do tohto fondu môže prispievať aj verejnosť a tak sa spolupodieľať na budovaní duchovných hodnôt na Slovensku.

Za Vašu podporu v mene obdarovaných vopred ďakujeme.

QR kód - Kapitálový nadačný fond KATEDRÁLA

SK74 8330 0000 0022 0208 2285

 Kapitálový nadačný fond KOLÉGIUM

Kapitálový nadačný fond KOLÉGIUM

Nadačný fond KOLÉGIUM vznikol za účelom podpory Kolégia Antona Neuwirtha, ktoré vzniklo v roku 2009 ako nezávislá vzdelávacia inštitúcia, ktorej cieľom je formovať mladých ľudí v duchu kresťanských hodnôt a kultúrneho odkazu západnej civilizácie. V súčasnosti vytvárajú univerzálne vzdelávacie programy pre deti, stredoškolákov, vysokoškolákov aj širokú verejnosť.

Cieľom tohto fondu je vybudovanie komplexného vzdelávacieho centra novej generácie.  Do tohto fondu môže prispievať aj verejnosť a tak sa spolupodieľať na tvorbe rozvoja klasického vzdelávania.

Za Vašu podporu v mene kolégia vopred ďakujeme.

QR kód -  Kapitálový nadačný fond KOLÉGIUM

SK39 8330 0000 0020 0204 0494

Kapitálový nadačný fond JUNIOR

Kapitálový nadačný fond JUNIOR

Nadačný fond JUNIOR vznikol za účelom tvorby rezerv, najmä pre podporu vzdelávania detí. Formou pravidelných výnosov vyplácaných vždy v mesiaci január, sú podporované štipendiá na Slovensku. Podľa stavu fondu sa vedenie nadácie rozhoduje do akej miery môže navyšovať výšku a počet štipendií.

Cieľom tohto fondu je zvyšovanie úrovne vzdelávania detí. Do tohto fondu môže prispievať aj verejnosť a tak sa spolupodieľať na tvorbe lepšej budúcnosti pre deti.

Za Vašu podporu v mene obdarovaných vopred ďakujeme.

QR kód - Kapitálový nadačný fond JUNIOR

SK25 8330 0000 0027 0222 1472

Kapitálový nadačný fond SENIOR

Kapitálový nadačný fond SENIOR

Nadačný fond SENIOR vznikol za účelom tvorby rezerv, najmä pre podporu seniorov na dôchodku. Formou pravidelných výnosov vyplácaných vždy v mesiaci január, sú podporovaní dôchodcovia na Slovensku. Podľa stavu fondu sa vedenie nadácie rozhoduje do akej miery môže navyšovať počet a výšku dôchodcovskej renty.

Cieľom tohto fondu je zvyšovanie životnej úrovne na dôchodku. Do tohto fondu môže prispievať aj verejnosť a tak sa spolupodieľať na tvorbe dôstojnejších podmienok najmä pre osamelých seniorov.

Za Vašu podporu v mene obdarovaných vopred ďakujeme.

QR kód - Kapitálový nadačný fond SENIOR

SK38 8330 0000 0023 0222 1465

Kapitálový nadačný fond CALASANZ

Kapitálový nadačný fond CALASANZ

Nadačný fond CALASANZ vznikol za účelom podpory aktivít Rehole piaristov na Slovensku, ktorej hlavným poslaním je výchova detí a mládeže. 

Piaristi, prostredníctvom pastoračných aktivít a piaristických škôl, pokračujú v diele svojho zakladateľa, sv. Jozefa Kalazanského, s cieľom vychovávať nové generácie hodnotovo zakorenených ľudí, ktorí objavia svoju jedinečnosť i poslanie a sú pripravení pretvárať spoločnosť v láske k Pravde, Dobru a Kráse.

Za Vašu podporu v mene piaristov vopred ďakujeme.

QR kód - Kapitálový nadačný fond CALASANZ

SK10 8330 0000 0029 0235 3015