O nás

Vízia

Túžobnou predstavou zakladateľa je dlhodobé a širokospektrálne pôsobenie nadácie na Slovensku a vo svete. V spolupráci so spoločnosťami, ktoré sú taktiež hodnotovo nastavené a majú, alebo je silný predpoklad, že budú vytvárať hodnoty dlhodobo, chce v čo najväčšej miere prinášať spoločnosti osoh.