O nás

Logo

LEV: odveký kráľovský symbol vznešenosti, sily, odvahy, múdrosti a štedrosti. Predstavuje cielený image nadácie.

REV: výraz v tomto prípade poukazuje na verejné ohlasovanie hodnôt

KRÍŽ: symbol kresťanstva, Nadácia LEA sa hlási ku kresťanským hodnotám. Kríž prezentuje aj univerzálnosť nadácie.

ZEMEGUĽA: znázorňuje globálne pôsobenie nadácie

PLATINA: vzácny odolný kov, symbol elegancie, súcitu a spravodlivosti. Symbolizuje cielené dlhodobé pôsobenie nadácie.

MODRÁ: kráľovská modrá, farba autority, dôvery, pokoja a stability. Vyjadruje charakter nadácie.

LEA: Liberaliter Et Audacter, šľachetne a odvážne

Logo