Financie a výzvy

Proces prijímania

Nadácia LEA si vyhradzuje právo zisťovať pôvod darovaných prostriedkov a neprijímať peniaze v hotovosti s výnimkou verejných, či neverejných zbierok. V prípade zistenia pochybností o pôvode finančných prostriedkov nadácia, dar s úctou odmietne. Prijímanie finančných darov je možné nasledovným spôsobom:

1. Použitím QR kódu.

2. Prevodom, alebo vkladom na zberný účet nadácie.

3. Prevodom, alebo vkladom na účet niektorého z nadačných fondov.

4. Hotovosťou v prípade oficiálnej zbierky.

5. Zakúpením reklamných predmetov formou ponúkaných možností na web stránke nadácie.