O nás

Príhovor

Hovorí sa, že peniaze hýbu svetom. Pozor, tejto fáme netreba podľahnúť, inak naozaj budú. To človek ma hýbať peniazmi. A to tak, aby cez ich možnosti vylepšoval seba a svoje prostredie, vedúc k dlhodobej prosperite ľudstva na ceste života, ktorý osobne považujem za veľkolepý dar Stvoriteľa. Taktiež sa hovorí, že len bohatí môžu rozdávať. Ani tomu netreba uveriť. Kto je vlastne bohatý? Mnohí ľudia sú presvedčení, že byť bohatý znamená mať peniaze. Nie je to celkom tak. Tento výraz sa v priebehu času príliš prízemne, priam ironicky, ochudobnil o vnútorný hodnotový rozmer. Byť bohatý znamená mať dostatok, no nemusí sa jednať výlučne o dostatok peňazí. Je namieste uznať, že aj hojnosť lásky, múdrosti, fantázie, či ochoty pomáhať iným, robí človeka bohatým. A to bohatým na hodnoty, ktoré treba šíriť. Som presvedčený, že človek je hodnotovo bohatý len do takej miery do akej hodnotovo obohatil svoje okolie.

Téma bohatstva sa častokrát spája aj s úspechom. No byť úspešným neznamená byť automaticky bohatým. Vo Svätom Písme sa spomína podobenstvo o chudobnej vdove, ktorá napriek tomu, že darovala len dve drobné mince, dala viac, než tí, ktorí dávali zo svojich prebytkov, len aby sa ukázali. Svojím malým aktom, no veľkým gestom bola úspešná. Veď pozitívne ovplyvňuje a inšpiruje ľudí už viac než dvetisíc rokov. Ak si toto uvedomíme, môžeme rýchlo pochopiť, že aj pri malých možnostiach, môžeme ovplyvňovať veľké veci. Matka, ktorá vychová dieťa, nie je o nič menej úspešná ako nositeľ Nobelovej ceny. Je úspešná. Len na inom ,,území“. Som presvedčený, že kto nie je ochotný pomáhať v malom, nikdy nebude pomáhať vo veľkom. Sýty nech dá hladnému, hladný nech pomôže chromému a chromý nech povzbudí osamelého. Tak každý prispeje niečím, v rámci svojich možností a vylepší svet.

Príhovor

Volám tento proces šírenia dobrých skutkov ,,multiplikáciou ľudských hodnôt“, ktorá ak je v súlade s multiplikáciou ekonomiky, vie priniesť veľké množstvo úžitku všetkým. Na tomto základe je postavená rodinná Nadácia Lea a jej širokospektrálne pôsobenie. Pevne verím, že pôsobenie nadácie bude osožné po mnoho generácii. (zakladateľ)