O nás

Nadačné fondy

Nadačné fondy založené zakladateľom, či samotnou nadáciou slúžia pre vyššiu efektivitu pôsobenia spoločnosti, z ktorých každý ma svoj status a účel popísaný v štatúte fondu v súlade so štatútom nadácie. Bližšie informácie sú uvedené v popise jednotlivých fondov.

V spolupráci so strategickými partnermi spravuje Nadácia LEA aj nadačné fondy partnerov, do ktorých môže prispievať aj verejnosť. Nadácia LEA si vyhradzuje právo na prijatie, alebo neprijatie fondu do svojej správy a to na základe posúdenia podľa vlastných kritérií. Ich zoznam je zverejnený v kategórii NADAČNÉ FONDY.