Financie a výzvy

Formy darovania

Jednotlivé divízie nadácie dotujú konkrétne programy a projekty na základe:

1. Deklaračnej zmluvy s evidenčným číslom

2. Darovacej zmluvy s evidenčným číslom

3. Trvalého príkazu s jasnou identifikáciou prevodu s popisom účelu použitia prostriedkov