Divízie

Podpora dôchodcov

Podpora dôchodcov

PREČO?

V dnešnej dobe už mimoriadny spoločenský problém, ktorý si zaslúži zvýšenú pozornosť. Kolobeh ľudského života prináša nevyhnutný jav, ktorým je staroba, pričom populačná krivka jasne ,,zdvíha varovný prst,, na problém zabezpečenia a dôstojnej starostlivosti o seniorov.

AKO?

Správou nadačných fondov. Materiálnou podporou neziskových domovov dôchodcov i podnikateľských hodnotových projektov. Priamou finančnou podporou osamelých seniorov. Zabezpečovaním služieb pre seniorov PRO BONO.

S KÝM?

S inštitúciami, ktoré vytvárajú dôstojné prostredie a služby pre seniorov, kde je na prvom mieste človek a nie zisk, či renomé.