Divízie

Podpora Cirkvi

Podpora Cirkvi

PREČO?

V nadácii považujeme Cirkev za nositeľku hodnôt a šíriteľku čností viery, lásky a nádeje. Uznávame, že kresťanské hodnoty prinášajú osoh pre spoločnosť nie len v duchovnej, ale aj kultúrno-spoločenskej oblasti s priamym dopadom na základnú jednotku spoločnosti, ktorou je rodina.

AKO?

Správou nadačných fondov pre podporu fungovania dlhodobej réžie Cirkvi na Slovensku a pravidelnou podporou zahraničných misií. Financovaním stavieb a rekonštrukcií cirkevných objektov, ktoré slúžia na vnútornú formáciu širokej verejnosti a vysluhovanie posvätnej liturgie.

S KÝM?

Spolupracujeme s rehoľnými a misijnými inštitúciami. Nepodporujeme spoločenstvá, ktoré vykazujú znaky siekt a akékoľvek formy manipulačných praktík.