Divízie

Adopcia vo svete

Adopcia vo svete

PREČO?

Slovensko je v porovnaní s rozvojovými krajinami vyspelým štátom, čo je dokázateľné kúpnou silou domácej meny. Jednoducho povedané jedno euro na Slovensku je v iných krajinách hotovým bohatstvom. Snahou nadácie je podporovať potenciál detí i dospelých ľudí, ktoré môžu byť vďaka príspevkom v budúcnosti prínosom pre svoje krajiny a v konečnom dôsledku aj pre svet.

AKO?

Správou nadačných fondov partnerských inštitúcii. Nepriamou adopciou detí a študentov v zahraničí, vďaka už vytvoreným a úspešným systémom partnerských spoločností. V praxi zaplatením štúdia konkrétnych detí a študentov. Finančnou podporou misijných centier vo svete.

S KÝM?

S partnerskými spoločnosťami, ktoré sú preverené a sú schopné vykázať transparentné použitie poskytnutých finančných prostriedkov. Spoločnosti, ktoré majú históriu, alebo potenciál získať nadčasový rozmer.