Divízie

Podpora vzdelávania

Podpora vzdelávania

PREČO?

Inteligencia vždy riadila smerovanie spoločenských kultúr. Vždy, keď bola podrobená ,,nevyzretou mocou,, došlo k devastácii národa a rozbitiu základných ľudských práv ako je sloboda a rovnosť. Sme si istí, že vzdelaním a výchovou možno dosiahnuť napredovanie spoločnosti v každej sfére jej pôsobenia a tak „nakláňať váhu spravodlivosti“ na stranu dobra.

AKO?

Podporou vzdelávania, kultúry, umenia i športu. Správou nadačných fondov pre inštitúty, vytváraním štipendií pre nadaných, alebo insolventných študentov základných, stredných škôl a univerzít ako aj udeľovaním motivačných ocenení výhercom súťaží.

S KÝM?

S inštitúciami, ktoré ponúkajú okrem vzdelávania aj formáciu. Majú dlhodobé ciele a ich činnosti sú zamerané na šírenie hodnôt. Ich filozofie musia uznávať súlad vedy a viery ako nenahraditeľných pilierov napredovania spoločnosti.