Adopcia seminaristu v Afrike

Rok 2022 začíname finančnou podporou seminaristu na Pobreží Slonoviny v Afrike.

Najbližšie 4 roky budeme finančne podporovať štúdium seminaristu Gniekena Donatiena Kone, pochádzajúceho zo 6-člennej rodiny. Bude študovať  v kňazskom seminári Presvätého srdca panny Márie v arcidiecéze Abidjan na Pobreží Slonoviny v Afrike.

Gnieken Donatien, prajeme Vám veľa síl vo Vašom životnom rozhodnutí a vyprosujeme Vám veľa živej a radostnej viery a apoštolského nadšenia. Veríme, že Vám naša finančná i duchovná podpora pomôže na Vašej ceste životom, aby ste mohli pomáhať a viesť Vašich budúcich zverencov vo Vašej krajine.