Baránok Boží

Požehnané Veľkonočné sviatky Vám prajeme.

VEĽKÁ NOC

Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším sviatkom kresťanského cirkevného roka, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Slávi sa na prvú jarnú nedeľu po splne mesiaca. Nadväzuje na židovské veľkonočné sviatky – paschu, ktoré sa slávili od 14. do 21. dňa v mesiaci nisan (náš marec až apríl) na pamiatku oslobodenia Izraelského národa z egyptského otroctva.

SYMBOL BARÁNKA

K neodmysliteľným symbolom Veľkej noci patrí Veľkonočný baránok. Ako symbol obety spája v sebe dve tradície. Tak, ako sa verilo, že krv baránka zachránila židovský národ, Ježiš Kristus ako Baránok Boží svojou obetou spasil svet.

TRADIČNÝ POKRM

Baranček zas patril k typickým veľkonočným pokrmom. V chudobnejších rodinách sa skutočný baranček nahrádzal pečeným barančekom z treného alebo kysnutého cesta ozdobeného cukrom a zelenou jarnou vetvičkou. Pečený baránok aj dnes znamená obnovu života a víťazstvo nad smrťou a symbolizuje pamiatku Krista.

Baránok Boží ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Baránok Boží ty snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj.