Bez rozdielu

Pomoc patrí aj onkologickým deťom ukrajinských utečencov.

V rámci už avizovanej podpory našej nadácie pokračujeme v pomoci pre utečenecké rodiny z Ukrajiny. Tieto konkrétne rodiny prechádzajú náročnými životnými skúškami. Vojnový konflikt a zároveň vážna zdravotná diagnóza u detí.

Vďaka projektu LUNA a použitiu finančných prostriedkov z verejnej zbierky LUNA 2021/22 tak môžeme pomôcť nielen slovenským, ale aj ukrajinským deťom a ich matkám, ktoré sú hospitalizované na detskom onkologickom oddelení Fakultnej nemocnice v Košiciach. 

Veríme, že aj touto podporou im dávame najavo, že nám nie sú ľahostajní. Sme presvedčení, že je dôležité pomáhať každému, kto pomoc potrebuje a to bez ohľadu na jeho národnosť, farbu pleti či náboženstvo. O to viac, keď sa jedná o deti.

Ďakujeme darcom zbierky LUNA 2021/22 a obchodu DANI v Strážskom za podporu.