CALASANZ

Ministerstvo vnútra nám schválilo nový nadačný fond.

Nadačný fond CALASANZ vznikol za účelom podpory aktivít Rehole piaristov na Slovensku, ktorej hlavným poslaním je výchova detí a mládeže. 

Piaristi, prostredníctvom pastoračných aktivít a piaristických škôl, pokračujú v diele svojho zakladateľa, sv. Jozefa Kalazanského, s cieľom vychovávať nové generácie hodnotovo zakorenených ľudí, ktorí objavia svoju jedinečnosť i poslanie a sú pripravení pretvárať spoločnosť v láske k Pravde, Dobru a Kráse.

(Joseph Calasanz (11. september 1557 – 25. august 1648). Bol to španielsky katolícky kňaz, pedagóg a zakladateľ zbožných škôl, ktoré poskytovali bezplatné vzdelanie chudobným. Katolícka cirkev ho uctieva ako svätého.

Bol blízkym priateľom známeho astronóma Galilea Galileiho.

Za Vašu podporu v mene piaristov vopred ďakujeme.