Človek človeku

Podporujeme deti vo vojnových oblastiach na Ukrajine.

Edmund Burke (anglo-írsky štátnik 1729 - 1797) raz povedal:

„Keď sa zlí ľudia spoja, dobrí sa musia združiť; ináč padnú jeden za druhým ako neľutovaná obeť v opovrhnutiahodnom zápase.“

Mnoho ľudí na Slovensku aj vo svete sa pripojilo k pomoci ľuďom, ktorí museli utiecť zo svojich obydlí a častokrát aj od svojich rodín, manželov a otcov. No objavili sa z rôznych dôvodov i odporcovia pomoci. Je namieste zamyslieť sa: "Kto všetko sa stáva obeťou vojny? Utečenec, lebo sa útočí na jeho domovinu? Útočiaci vojak, lebo musí poslúchať rozkaz vrchnosti, častokrát pod hrozbou smrti? Či dokonca všetci ostatní, ktorí sa ,,online,, pripájajú vo svojej nevedomosti ku konfliktu?"

Obeťou všetkých vojnových konfliktov je predovšetkým ľudská bytosť, bez rozdielu a na všetkých stranách. Tá je obeťou nesprávnych rozhodnutí mocných tohto sveta.

Nesúďme preto, nerozdeľujme spoločnosť, nešírme ďalšiu nenávisť. Namiesto toho urobme všetko preto, aby sme pomáhali tým, ktorí to práve teraz najviac potrebujú. V budúcnosti možno budeme potrebovať pomoc práve my.

Človek človeku s pokorou k ľudskej slabosti.

Vzhľadom k tomu, že nemáme aktuálne správy ohľadom našej adoptovanej Kornélie z Ukrajiny, presmerovali sme študijné štipendium v prospech humanitárnej pomoci deťom priamo na Ukrajine.  Veríme, že sa nám podarí Kornéliu vypátrať a podporovať ju i naďalej. Ďakujeme nášmu partnerovi- Slovenskej katolíckej charite za jej aktivitu priamo v teréne.