Ďakovný list

Poďakovanie od obce Pusté Čemerné.

Počas osláv 770. výročia Prvej písomnej zmienky o Pustom Čemernom sme prevzali Ďakovný list od vedenia obce, ktorý nám odovzdal starosta obce Ing. Juraj Jevín.

Sme radi, že sa nám darí napĺňať naše predstavy o pridanej hodnote pre obyvateľov tejto dedinky ako aj pre jej okolie, a zároveň, že sme dosiahli uznanie obce i verejnosti.

Náš projekt "Po stopách času", ktorý sme vytvorili špeciálne pre Pusté Čemerné, prináša výsledky už štvrtý rok. Nejedná sa len o renomé obce, ale najmä o pridanú hodnotu pre rodiny, ktoré vďaka tomuto projektu môžu spoznávať svoje korene a život svojich predkov. No nie len to. Vďaka múzeu sa môžu dozvedieť množstvo zaujímavostí a pochopiť historické súvislosti, ktoré majú vplyv aj na súčasný život.

Toto poďakovanie obce patrí Lejke Moravskej, Kataríne Moravskej, Michalovi Moravskému, Kataríne Pavelkovej Hreháčovej, Anne Juskovej a ich rodinným príslušníkom. Spolutvorcom múzea.

Poďakovanie patrí aj všetkým priaznivcom múzea, bez ktorých by sme tento úspech nedosiahli. Ďakujeme za ich materiálne príspevky do jednotlivých expozícií i nezištnú pomoc pri realizácii múzea.

Vedeniu obce ďakujeme za uznanie i dar, presnejšie bylinu- Čemericu purpurovú, ktorú sme pri tejto príležitosti dostali. Zasadíme ju do záhrady múzea, aby nám navždy pripomínala túto milú udalosť.