Ďakujeme za trojkráľovú zbierku šiat

Obdarovali sme mamičky s deťmi v Krízovom centre pri Košiciach.

Vďaka Vašej podpore sme opäť vyzbierali množstvo pekného šatstva pre deti. Tentokrát sme podporili Krizove centrum pre matky s deťmi v Košickej Novej Vsi, ktorú zastrešuje Arcidiecézna charita Košice.

Nech teda tento skutok poslúži obdarovaným deťom a matkám, a zároveň inšpiruje ďalších ľudí ku konaniu dobrých skutkov.

KRÍZOVÉ CENTRUM PRE MATKY S DEŤMI v Košickej Novej Vsi ponúka dva druhy sociálnych služieb pobytovou formou: útulok a nocľaháreň.  Celoročne poskytované služby krízovej intervencie ponúkajú dočasný domov, prístrešie, nevyhnutné úkony sociálnej pomoci i odborné poradenstvo. Služby sú prepojené a doplnené ďalšími, ktoré sú možnosťou ako dočasne pomôcť rodinám bez prístrešia a v ťažkých životných situáciách.

Pracovníkom  Krízového centra v Košickej Novej Vsi prajeme veľa síl a trpezlivosti v ich charitatívnej činnosti.