,,Dary troch kráľov,,

Vyhlasujeme zbierku detských šiat a hračiek.

Tak ako traja králi, mudrci z východu hľadali novonarodeného Kráľa Spasiteľa a priniesli mu dary, aj my chceme konať dobro a priniesť dar tým, ktorí to veľmi potrebujú. V každom z núdznych totiž vidíme svetlo ,,Novonarodeného,,.

V rámci nášho projektu ,,Daruj hračku,, z roku 2022 môžete opäť aj v tomto roku prispieť novým, ale aj už pre Vaše deti nepotrebným šatstvom, či hračkami. Vyzbierané veci budú venované deťom, ktoré sa ocitli v existenčných problémoch.

Zbierka bude trvať do konca mesiaca január 2023. V prípade záujmu nás kontaktujte, prosím na t.č. 0917 659 143.

Ďakujeme za Vašu veľkorysosť, i za chuť pomáhať spolu s našou Nadáciou LEA.