Dedičstvo sakrálnej výšivky

Pozývame Vás na prvú výstavu nášho múzea.

Milí fanúšikovia našej Nadácie LEA.

Pozývame Vás na prehliadku našej prvej výstavy, ktorá je inštalovaná v historickej pivnici nášho múzea "Po stopách času". Spristupnená bude v nedeľu 03.03.2024 v čase od 14:00 do 16:00. Čas si je možné dojednať aj individuálne na mobilnom telefónom čísle 0917 659 143.

Sprístupnením tohto kultúrneho dedičstva chceme poukázať na hodnotu ľudskej tvorivosti a práce, ktorou naši predkovia dokázali vyjadriť svoj vzťah k Bohu. Sakrálna výšivka je prejavom náboženského cítenia autora výšivky, pričom samotná technika prevedenia je u každého exempláru jedinečná. Každý vystavený kus predstavuje skvost, ktorý si zaslúži punc hodný obdivu. Ručné i strojové výšivky môžete vidieť na klasických oltárnych antepédiach, omšových kazulách, štólach, albách a podobne. Nájdete tu vystavené aj liturgické predmety ako historické cibória a kadidelnice. Atmosféru dotvára vôňa exotických kadidiel a sakrálna hudba gregoriánskych chorálov.

Výška vstupného je na Vašom zvážení. Z výťažku tejto výstavy chceme financovať prvý zeolitový betlehem na svete, o ktorom si môžete prečítať v predchádzajúcich článkoch.

Prajeme Vám príjemný umelecký i duchovný zážitok a samozrejme ďakujeme za Vašu podporu.