,,Duchovenstvo v Pustom Čemernom,,

Nová expozícia múzea

Z príležitosti 70. výročia (16.07.1953) vysvätenia za jezuitského kňaza už nebohého pátra Jána Moravského SJ, rodáka zo slovenskej obce Pusté Čemerné, vzniká v múzeu "Po stopách času" nová expozícia s názvom "Duchovenstvo v Pustom Čemernom".

V tejto expozícií bude možné vidieť fotografie i autentické predmety osobností z duchovného života, ktoré z obce pochádzali, pôsobili v nej, alebo ju navštívili. Prvým z nich, ktorého zaznamenala história je kňaz Stephanus, ktorý v obci pôsobil v 14. storočí už v zaniknutom rímsko-katolíckom kostole sv. Alžbety. Od 18. storočia zas poznáme presný zoznam gréckokalíckych duchovných, ktorí pôsobili v tunajšej farnosti i v gréckokalíckej cerkvi sv. Mikuláša. Z obdobia 20. storočia možno spomenúť zvučné mená gréckokatolíckych duchovných ako Ján Dudič, Dezider Mitro a Jozef Alexander Šereghy. Z rehoľného prostredia nám zas zviditelnil obec už spomínaný jezuita páter Ján Moravský SJ. Z obce pochádzali aj tri rehoľné sestry. Rodné sestry Eulógia a Rafaela (r. Babjakové) a sestra Lauda (r. Filcová).

Veríme, že aj týmto spôsobom priblížime ďalšiu časť histórie obce Pusté Čemerné. 

Tešíme sa na Vašu návštevu.