Expozícia ,,Na historických mapách,,

Ďalším výsledkom nášho projektu ,,Po stopách času,, je expozícia historických máp.

Pusté Čemerné je prvýkrát detailne zachytené na mape z prvého vojenského mapovania (1782 – 1785). Z mapy možno vyčítať umiestnenie pôvodných stavieb v obci, pričom niektoré existujú doposiaľ. Zaujímavosťou je aj pôvodné rozloženie lesov v okolí. Raritou expozície je samostatná mapa obce z roku 1845. Najstarší pohľad na bližšie i širšie okolie obce je zaujímavým spôsobom znázornené na mape z roku 1526.

Expozícia disponuje oficiálnymi veľkoplošnými kópiami máp s láskavým súhlasom Rakúskeho národného archívu a Maďarskej národnej knižnice, kde sa nachádzajú originály. V tejto expozícií sú vystavené aj originálne mapy vtedajšej Zemplínskej župy z 18. a 19. storočia, v ktorých má obec Pusté Čemerné maďarský názov Márkcsemernye.

Expozícia bude sprístupnená pre podporovateľov nadácie od novembra tohto roku v areáli ,,Pamätného parku Nadácie LEA,, v Pustom Čemernom.