Galéria zásluh

Nominujte osobnosti obce Pusté Čemerné.

Nadácia Lea a Múzeum „Po stopách času“,

Vám ponúka možnosť nominovania osobností obce, ktoré sa svojou prácou a životom, v ďalekej i nedávnej minulosti zaslúžili o rozvoj a dobré meno obce Pusté Čemerné.

V tomto pilotnom projekte bude vybraných šesť osobností (žijúcich aj nežijúcich), ktorých pridaná hodnota pre obec trvá minimálne 10 rokov. Ich fotografie a krátky profil budú natrvalo vystavené v „Galérii zásluh“ v múzeu „Po stopách času“.

Nominácie s menom nominanta a dôvodom nominácie, môžete urobiť najneskôr do 15.06.2024 týmito spôsobmi:

1. Zaslaním na adresu: Pusté Čemerné 136, 072 22 Strážske

2. Vložením do poštovej schránky na adrese: Pusté Čemerné 136 pri bráne múzea

3. Zaslaním na emailovú adresu Nadácie Lea: info@nadacia-lea.org

Ďakujeme za Vaše nominácie.

Súbory k stiahnutiu