Gloria in excelsis Deo

Tvoríme prvý zeolitový betlehem na svete.

"Vyrobiť betlehem znamená oslavovať Božiu blízkosť." (pápež František)

Je pre nás radosťou zapriať Vám všetkým požehnané vianočné sviatky a to pozvaním do novej expozície v našom múzeu "pustočemerňanský betlehem".

Pomocou špeciálnej technológie vytvárame unikátny zeolitový betlehem, ktorý je umiestnený v historickej klenbovej zeolitovej pivnici nášho múzea. V prvej fáze tohto projektu bol vytvorený základ, a to súsošie Svätej rodiny ako symbol jednoty. Malý Ježiško v jasliach, Mária Matka Božia a pestún sv. Jozef.

Tradícia vianočných betlehemov sa rozšírila vďaka sv. Františkovi z Assisi, ktorý na Štedrý deň v roku 1223 (pred 800 rokmi) slúžil omšu za prítomnosti svojich priateľov a miestnych ľudí v lesnej jaskyni neďaleko dedinky Greccio v Umbrii. Namiesto oltára v nej postavil jednoduché jasličky vystlaté senom, vedľa ktorých umiestnil živého osla a vola. Predvádzanie vianočných mystérií v stredovekých mestách na území dnešného Slovenska sa začalo šíriť v 15. storočí. V 18. storočí v Rakúsko-Uhorsku tento zvyk zľudovel a stal sa súčasťou ľudového výtvarného umenia. Prevládali najmä drevené vyrezávané betlehemy.

Zeolit je prírodná hornina s výnimočnými fyzikálnymi vlastnosťami, ktoré vyplývajú z jeho osobitnej kryštálovej štruktúry. Vznikala v priebehu miliónov rokov, kedy došlo pôsobením vysokých teplôt a tlaku na usadené vrstvy sopečného popola k fyzikálnej a chemickej premene. Má schopnosti absorbovať mykotoxíny, ťažké kovy a amoniak z tráviaceho traktu. Filtruje vodu, upravuje pôdu. A práve Pusté Čemerné, popri Kučíne a Nižnom Hrabovci, ktoré od neho oddeľuje len les, je známe náleziskom tejto horniny. Bohatosť a čistota tohto náleziska ho radí medzi svetovú špičku.

Ďakujeme Kataríne Pavelkovej Hreháčovej za myšlienku zeolitového Betlehema a umeleckému sochárovi Mgr. Art. Petrovi Králikovi za stvárnenie tohto umeleckého diela i odhodlanie pracovať na tomto mimoriadnom projekte.