,,Hviezda Dávidova,,

Doplnili sme expozície nášho projektu ,,Po stopách času,, o ďalšiu zbierku.

Dnes je Europsky deň židovskej kultúry a dedičstva. Sprístupnením tejto zbierky chceme prejaviť úctu k židovskému krčmárovi Dávidovi Deutschovi a jeho rodine, ktorí v súčasných priestoroch sídla Nadácie LEA prevádzkovali krčmu. Jej existencia je zdokladovaná v rozmedzí rokov 1820 až 1932, kedy David Deutsch zomrel. Je pochovaný na židovskom cintoríne za dedinou smerom k lesu (ID cintorína: 2621040). Zistili sme, že rodokmeň tejto rodiny je zaznamenaný plynule až do neuveriteľného 11. storočia a jej potomkovia žijú doposiaľ v USA v štáte OHIO.

Chceme tejto rodine prejaviť aj úprimné poďakovanie, pretože počas svojej úctyhodnej pôsobnosti dokázala budovať tradičné hodnoty ako prenášanie svojej viery z generácie na generáciu, remeslo z otca na syna, ale aj rodové budovanie a zušľachťovanie svojho majetku. Vďaka tomu sa nám zachovala jedna z posledných pôvodných stavieb v obci Pusté Čemerné, vrátane jej súčastí: klenbová pivnica, podkrovná údiarka, či kamenná studňa z obdobia baroka. Nech nám táto spomienka poslúži ako inšpirácia pre náš život, aby sme aj my v dnešnej dobe dokázali takto ,,hviezdiť,,.

Nová expozícia je vystavaná z originálnych artefaktov ako je gobelýn, ocelorytiny či litografie z 19. storočia s tématikou krčmy.

Expozícia bude sprístupnená pre podporovateľov nadácie od novembra tohto roku v areáli ,,Pamätného parku Nadácie LEA,, v Pustom Čemernom.