Jeho Eminencia, kardinál Jozef Tomko

Najstarší člen kardinálskeho zboru, 97 ročný slovenský kardinál Jozef Tomko prijal zakladateľov Nadácie LEA.

Pri návšteve sme otcovi kardinálovi predstavili projekt nadácie pre podporu misií vo svete s názvom iMISSION (Online Misia). Je to jednoduchý projekt, ktorý aktívne vyhľadáva a podporuje charitatívne a humanitárne misie vo svete naprieč kontinentmi od južného Peru až po severskú Sibír. Tento projekt je veľmi efektívny, pretože je pre Nadáciu LEA nízkonákladový. Používa k svojej činnosti aktivitu misionárov a humanitárnych pracovníkov v zahraničí, ktorých Nadácia LEA podporuje formou finančných dotácií. Poskytnuté prostriedky sú použité na stavebné činnosti, materiálnu pomoc i režijnú podporu misionárov. Veríme, že postupne budeme môcť túto podporu s pomocou príspevkov ďalších donátorov navýšiť a zároveň rozšíriť o ďalšie miesta na planéte.

Pri osobnom rozhovore sme sa otca kardinála spýtali, prečo je dobré podporovať misie vo svete a tak nezištne pomáhať ľuďom bez rozdielu. S múdrosťou nám medzi iným povedal: ,, Všetci ľudia sme súčasťou jedného celku vo veľkolepom Božom pláne". Ďakujeme za túto hodnotnú myšlienku, pretože sme presvedčení o jej sile. Je to sila lásky, ktorú je potrebné nebojácne šíriť. Pevne veríme, že si to uvedomia najmä mladí, pretože oni sú budúcnosťou tejto planéty.

Jeho Eminencia, kardinál Jozef Tomko – významný cirkevný hodnostár, náboženský spisovateľ, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov a emeritný predseda Pápežského komitátu pre medzinárodné eucharistické kongresy. Jeho osobnosť je významným prínosom nielen pre slovenský národ, ale aj pre celý duchovný i humanitárny svet. Kardinál Jozef Tomko má veľké zásluhy v zakladaní misijných rádov v Ázii, Afrike i Oceánii, kde bolo postavených množstvo kostolov a misijných centier.