Kam na výlet?

Medzinárodný deň múzeí.

Rozhodnutie o Medzinárodnom dni múzeí prijala generálna konferencia Medzinárodnej rady múzeí ICOM v Moskve v roku 1977. Rezolúciu o ustanovení 18. mája za Medzinárodný deň múzeí podporilo 108 národných komitétov. Z toho istého cieľa, vychádzajúc z tradícií a skúsenosti Medzinárodného dňa múzeí, vychádzala aj francúzska iniciatíva pri iniciovaní Noci múzeí a galérií.

Noc múzeí a galérií je celoeurópske podujatie realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu.

Z tejto príležitosti sa o našom múzeu "Po stopách času" môže dozvedieť návštevník už aj na stránke:

https://www.kamnavylet.sk/sk/atrakcia/muzeum-po-stopach-casu

Portál NaVylet.sk od roku 2014 ponúka návštevníkom tie najlepšie tipy kam na výlet na Slovensku. Aj pomocou návštevníkov, neustále vylepšujú a rozširujú databázu výletov a podporujú tak slovenský cestovný ruch.

Ďakujeme redakcii webovej stránky za prejavenú dôveru a zverejnenie nášho múzea, vhodného miesta na výlet.