Koncoročná súťaž

Už ste navštívili naše múzeum?

Pre zatraktívnenie nášho múzea sme pre Vás pripravili koncoročnú súťaž s jednoduchými pravidlami.

Pošlite nám do komentára na našej facebookovej stránke pod tento príspevok správne odpovede a to najneskôr do 03.01.2024 do 24:00 hod.

Otázky:

1. Koľko expozícii ma múzeum "Po stopách času"?

2. Vymenujte aspoň 4 expozície nášho múzea.

3. Z čoho je vyrobený betlehem v múzeu?

4. Vymenujte aspoň 5 osobností, ktoré sprevádzajú návštevníka múzea?

5. Ktorá rodina prevádzkovala krčmu v ktorej je teraz múzeum?

6. Vymenujte aspoň 5 rarít, ktoré sa nachádzajú v expozícii  "Vo víre dejín".

7. Z akého obdobia pochádza najstaršia paľná zbraň v zbierke múzea?

8. Kedy bolo oficiálne otvorené múzeum "Po stopách času"?

9. Ako sa vola najväčší remeselnícky nástroj v múzeu?

10. Koľko schodov vedie do pivnice múzea?

Každá správna odpoveď je ohodnotená 1 bodom. Výhercami sa stanú traja súťažiaci s najväčším počtom bodov. V prípade vyššieho počtu úspešnych súťažiacich budeme troch výhercov losovať.

1. Cena: Poukaz na súkromnú prehliadku múzea s komentárom a posedením + prezent.

2. Cena: Poukaz na súkromnú prehliadku múzea s komentárom + prezent.

3. Cena: Poukaz na súkromnú prehliadku múzea s komentárom.

Prajeme veľa šťastia pri súťažení

a samozrejme

Pekný Silvester a všetko dobré v Novom roku 2024.