Kronika obce

Prijali sme vzácny dar.

Naše múzeum získalo mimoriadny prezent a to kroniku obce Pusté Čemerné. Jej autor Ing. Milan Jevín (1935-2023) na nej začal pracovať už v roku 1956, a to zbieraním jednotlivých podkladov. Poslednú kapitolu druhého dielu kroniky dokončil v roku 1987. Jedná sa o jedinečné dielo človeka, ktorý tejto problematike venoval viac než 30 rokov svojho života. Pre obmedzené technické možnosti vtedajšej doby musíme uznať, že sa mu naozaj podarilo získať korektné informácie, ktoré sa pretavili do vysokej kvality spracovaného obsahu i hĺbky myšlienok doprovodného slova samotného autora.

"Nech riadky tejto kroniky, ktoré osvetľujú dávne minulosti obce sú pre všetkých obyvateľov obce spomienkou na ich dedov, otcov, bratov a sestry, ktorí svojimi mozoľnatými rukami pretvárali svoju obec na trnistej ceste pokroku." (Ing. Milan Jevín,  autor)

Ďakujeme pánu Mgr. Michalovi Čopákovi za prejavenú dôveru a jeho veľkolepý dar nášmu múzeu obecnej histórie "Po stopách času".

In memoriam: Ďakujeme Ing. Milanovi Jevínovi za toto významné dielo, ktoré poteší každého milovníka histórie obce Pusté Čemerné.