Lesný altánok na deň Zeme

Dokončili sme stavbu altánku v pustočemerňanskom lese.

Dnešný deň je venovaný Zemi. Sme radi, že sme práve v tento deň dokončili lesný altánok na strelnici v Pustom Čemernom. Altánok so zabezpečeným ohniskom a smetným košom, ale najmä s vyčisteným okolím má inšpirovať návštevníkov lesa, aby v prírode relaxovali bez znečisťovania lesného prostredia. Veríme, že sa nám v krátkom čase podarí obohatiť toto miesto aj o ďalšie estetické a zároveň praktické prvky ako je drevník, či lavičky a stoly na opekačky s rodinami. 

Berme naše deti do prírody a učme ich milovať Zem a udržiavať prírodu v čistote, tak ako to aj nás učili naši rodičia.

Ďakujeme dobrovoľníkom, osobitne najstaršiemu členovi brigády pánovi Mgr. Michalovi Čopákovi (niekdajší starosta obce), že je aj v úctyhodnom veku 80 rokov stále aktívnym podporovateľom rozvoja obce Pusté Čemerné.