LUNA - Prvý nadačný fond Nadácie LEA

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky odobrilo Nadácii LEA prvý nadačný fond s názvom LUNA.

Tento nadačný fond slúži pre dlhodobú podporu rovnomenného projektu LUNA. Formou pravidelných výnosov vyplácaných vždy v mesiaci január, sú podporované aktivity výlučne na území Slovenska. Podľa stavu fondu sa vedenie nadácie rozhoduje, do akej miery sa v daný rok podporí samotný projekt LUNA.

Do tohto fondu môže prispievať aj verejnosť, pričom v poznámke môže darca uviesť žiadaný účel. (napríklad ,,podpora nemocnice“), čím môže ovplyvniť akému okruhu pomoci projekt poslúži.