Medzinárodná vedecká konferencia

Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu o výzvach pri prekladaní Biblie.

Pozvaní hostia na konferencii sú znalcami biblických jazykov ako aj odborníkmi v oblasti textovej kritiky. Otváraciu prednášku prednesie Hermann-Josef Stipp, emeritný profesor Mníchovskej univerzity (LMU), ktorý je svetovo známym odborníkom na Knihu proroka Jeremiáša a na vzájomný vzťah jej gréckeho a hebrejského textu. Prednáška je otvorená pre širokú verejnosť a uskutoční sa 29. 9. 2021 o 18:00 v priestoroch Centra Spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach (Komenského 14).

https://biblia.abuke.sk/pozyvame-na-medzinarodnu-vedecku-konferenciu-o-vyzvach-pri-prekladani-biblie