Medzinárodný deň matiek

Darovali sme kočíky.

Deň matiek je deň, kedy sa vzdáva úcta matkám a materstvu. Je oslavovaný v rôzne dni na mnohých miestach po celom svete, vychádza z rôznych tradícií, napr. vo Veľkej Británii (štvrtá pôstna nedeľa), či v arabských krajinách (21. marec).

Na Slovensku sa deň matiek oslavuje druhú májovú nedeľu. V tento deň dávajú deti svojím mamám, častokrát vlastnoručne vyrobené dary. Podobné sviatky po celom svete existovali dávno v histórii. Napríklad v starovekom Grécku sa oslavoval sviatok plodnosti a matiek. V 16. storočí sa v Anglicku slávil sviatok matiek pod názvom Materská nedeľa (alebo Nedeľa matiek) a pripadal na pôstne obdobie pred Veľkou nocou. Mnoho chudobných ľudí vtedy slúžilo v bohatých domácnostiach ďaleko od domova a nemohlo tráviť čas so svojimi matkami. Preto služobníci dostávali na tento deň voľno, aby sa mohli vrátiť domov alebo navštíviť kostol vo svojom rodnom meste, kde žili ich matky a ďalší príbuzní.

Myšlienka medzinárodných a pravidelných osláv tohto sviatku vznikla v roku 1907 na počesť Anny Reeves Jarvisovej, ktorá bojovala za práva matiek. Prvýkrát bol verejne slávený o rok neskôr. V roku 1914 vyhlásil vtedajší americký prezident Woodrow Wilson prvú oficiálnu oslavu Dňa matiek ako celonárodného sviatku, konajúci sa druhú májovú nedeľu.

Aj vďaka naším darcom, sme potešili symbolickým darom mamičky v Krízovom centre pre matky s deťmi v Košickej Novej Vsi. Sú to detské kočíky, ktoré nám na tento účel darovali.

Ďakujeme všetkým rodinám, ktoré sa k myšlienke pomoci pričinili o tento krásny akt pozdvihujúci hodnotu materstva.

A samozrejme ďakujeme všetkým matkám, že prijali ten nadčasový dar: "BYŤ MATKOU".