Medzinárodný deň žien

Blahoželáme všetkým ženám.

Pár citátov pre potešenie všetkých žien:

„Každý, kto má dobré srdce v tele, ctí si svoju ženu a nežne ju chráni.“ (Homér)

„Pravá krása ženy nie je v jej postave, v spôsobe oblečenia, v šatách, ktoré nosí alebo štýle jej účesu. Krásu ženy vidno v jej očiach, pretože sú oknom do jej duše, miestom, kde prebýva láska.“ (Audrey Hepburn)

„Muž by mal vonku kráčať vždy prvý. Jeho povinnosťou je zistiť, či je chodník pre ženu bezpečný.“ (Indiánske príslovie)

„Zbohom, priatelia – keď uprel pohľad na svoju knižnicu – posledné slová. - Žena je zázrak nad zázraky.“ (Alexander Sergejevič Puškin)

Prajeme Vám milé dámy deň plný lásky, úcty a uznania.