Memoria/Spomienka

Náš projekt Memoria vrcholí.

Dnes uplynul presne rok od spustenia nášho projektu s názvom Memoria (Spomienka). Jeho cieľom bolo zhromaždenie a následná verejná prezentácia dobových fotografií obce Pusté Čemerné v plánovanej expozícii "Vo víre dejín". Hlavným úžitkom je prezentácia dediny domácim obyvateľom i jej návštevníkov, čo má vyzdvihnúť obec v blízkom i širokom okolí.

Inovatívnym prvkom projektu je digitálny kolorit oživujúci historické fotografie, ako aj ,,živé,, rozprávanie postáv z fotografií vďaka modernej technológii. V expozícii "Remeslá starých čias", budú však použité výlučne čiernobiele fotografie.

Doteraz sa nám vďaka fanúšikom nadácie a súkromnému archívu zakladateľov podarilo zhromaždiť vzácne fotografie z mnohých období.

Máme však ešte záujem o fotografie z už neexistujúcich nehnuteľností v obci Pusté Čemerné. Sú to:

1. Pohľad na starú školu v centre dediny.

2. Pohľad na murovanú vlakovú zastávku.

3. Pohľad na budovu kina.

4. Prípadne iné zaujímavé fotografie zo starých čias, na ktorých je vidieť architektúru obce.

Veľmi radi sa Vám za zapožičanie týchto fotografií poďakujeme formou voľného prístupu do všetkých expozícií v areáli Pamätného parku s doprovodom jeho kurátorov i malým prezentom. Kontaktujte nás, prosím na t. č. 0917 659 143. 

Za Vašu ochotu a podporu vopred ďakujeme.