Mikulášska nádielka

Sviatok nielen o sladkostiach.

Mikuláš z Myry, alebo sv. Mikuláš sa narodil v starogréckom meste Patara, ktoré sa dnes nachádza na juhozápade Turecka. Po rodičoch zdedil značný majetok, no on sa však rozhodol všetko venovať chudobným. Počas svojho života sa stal biskupom a venoval sa pomoci kresťanom, ktorí boli počas vlády Diokleciána prenasledovaní.

Oslavujeme ho práve dnes 6. decembra, kedy podľa legendy sv. Mikuláš zomrel. Vo väčšine krajín sveta sa zachoval pekný zvyk. Jeho podoba je síce všade iná, no takmer všade platí, že Mikuláš donesie v noci na 6. decembra do čižmy, ktorá je položená na okne, sladkosti.

V Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku je svätý biskup a divotvorca Mikuláš veľmi uctievaný. Jeho ikona sa spravidla nachádza v základnom rade ikonostasu celkom vľavo. Dole na obrázku môžete vidieť ikonu sv. Mikuláša na ikonostase v barokovo-klasicistickom gréckokatolíckom Chráme svätého Mikuláša v Pustom Čemernom.

Prajme si všetci, aby sme v našich deťoch budovali hodnoty ako štedrosť, ale aj nebojácnosť, či zmysel pre spravodlivosť.