Misia v Yakutsku v mrazivej krajine za Sibírou

Zaujala nás saleziánska misia v najmrazivejšom kúte sveta, kde pôsobia aj slovenskí misionári.

Slovenskí saleziáni začali pôsobiť na misii v Rusku na Sibíri v roku 1992. Spolupracujú s viacerými dobrovoľníkmi, miestnymi alebo zo zahraničia. Okrem vyučovania na školách chodievajú do letných táborov, pripravujú nedeľné oratóriá pre deti, tvorivé dielne alebo manželské a rodičovské večery. Popri pastoračných činnostiach chodievajú tiež do detských domovov alebo pomáhajú deťom s mentálnym postihnutím. Organizujú aj pobyty detí s rodičmi alebo zvlášť pre deti, vytvárajú tvorivé dielne a programy pre tínedžerov. 

Činnosť slovenských saleziánov na Sibíri, kde pôsobia už tri desaťročia, si s ocenením všimla aj tamojšia pravoslávna cirkev. Pri príležitosti 150. výročia Jakutskej pravoslávnej eparchie ocenil medailou dvojicu slovenských saleziánov moskovský patriarcha Kirill, otca Jozefa Tótha a otca Mariána Peciara. Otec Marián,  ktorý v Yakutsku pôsobí už niekoľko rokov, toto ocenenie vníma ako pekný spôsob vyjadrenia vďačnosti, pochvaly a ocenenia nielen jeho práce, ale aj prítomnosti a priateľstva.

Sme radi, že v rámci nášho projektu iMISSION, môžeme podporiť aj túto misiu na ďalekom východe.