Mučeníci v Pustom Čemernom

Obec Pusté Čemerné má prvenstvo vo svete.

Dnes je v katolíckej cirkvi sviatok Svätých košických mučeníkov Marka Križina, Melichara Grodeckého SJ a Štefana Pongráca SJ, ktorí položili svoje životy za svoje životné presvedčenie a vieru. Bolo to v noci zo 7. na 8. septembra v roku 1619 v časoch reformácie. V Košiciach ich svätorečil pápež Ján Pavol II. v roku 1995.

V obci Pusté Čemerné je im zasvätený rímskokatolícky kostol, ktorý je raritnou dvojvežovou stavbou z rokov 1968/1969. Jeho jednoloďová konštrukcia má pôdorys kríža a patrocínium košických mučeníkov  (v tom čase blahoslavených) dostal tento chrám ako prvý na svete. V kostole sú uložené aj autentické relikvie ex ossibus (z kostí), ktoré kostolu natrvalo zapožičala práve Nadácia LEA ešte na začiatku svojej činnosti.

V rámci projektu "Po stopách času" budú v expozícii s názvom "Vo víre dejín" vo vitríne venovanej obdobiu 70.-tých rokov vystavené mnohé zaujímavosti. Medzi dobovými predmetmi bude možnosť vidieť kolorované fotografie zo stavby kostola, či dokumenty o finančných sankciách vtedajšieho politického režimu pre 20 rodín, ktoré sa zúčastnili na stavbe. Kuriozitou je zachovaná neotvorené fľaša piva. 

Veríme, že obeť košických mučeníkov, ale i obeta rodín, ktoré stavali kostol v neľahkých časoch nám i dnes všetkým pripomenie, čo znamená žiť a zomrieť za svoje hodnoty. Kiež by sa i mocní tohto sveta zamysleli nad minulosťou, poučili sa z nej a neopakovali chyby, ktoré vždy bránili ľudstvu v napredovaní k dôstojnému životu.