Nadačný fond KATEDRÁLA

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky nám schválilo ďalší nadačný fond.

Nadačný fond KATEDRÁLA vznikol za účelom podpory cirkevných inštitúcií, ako efektívny nástroj pre podporu Cirkvi. V priebehu roka sú podporované najmä aktivity katolíckej Cirkvi na Slovensku. Podľa stavu fondu sa vedenie nadácie rozhoduje do akej miery môže podporovať jednotlivé cirkevné inštitúcie.

Cieľom tohto fondu je poskytovanie finančných prostriedkov pre rozvoj a dlhodobé fungovanie podporovaných subjektov. Do tohto fondu môže prispievať aj verejnosť a tak sa spolupodieľať na tvorbe rozvoja duchovných hodnôt.

https://www.nadacia-lea.org/nadacne-fondy

Za Vašu podporu vopred ďakujeme.