Najvýchodnejšia podpora našej nadácie siaha na Filipíny

Podporou nemeckej ART MEETS EDUCATION vznikajú v zahraničí naše ďalšie štipendiá na podporu detí zo sociálne slabých rodín.

Je možné, aby umenie vytváralo vzdelanie? Áno. Art Meets Education z tohto urobilo svoje poslanie. Deti z finančne znevýhodnených rodín využívajú svoj tvorivý potenciál na to, aby mohli chodiť do školy. Školské vzdelávanie si financujú sami predajom svojich fotografií:

1 plagát za 10 eur = 1 mesiac školy
2 pohľadnice za 4 eur = 1 týždeň v škole
1 originál za 240 eur = 2,5 roka v škole

Zakladateľ Nico Klein-Allermann od útleho detstva pendloval medzi dvoma svetmi. Nemecko, krajina, v ktorej sa narodil a vyrastal, a Filipíny, odkiaľ pochádza jeho matka a kam on a jeho rodina často cestovali. Študoval fotografiu a vzdelávanie a po ukončení štúdií inicioval prvý projekt v rámci Art Meets Education v Manile - Olandes Marikina.

Art Meets Education podporuje deti z finančne znevýhodnených rodín vo využívaní ich tvorivého potenciálu, ktorý im umožňuje chodiť do školy. Pretože vzdelanie je kľúčom k vlastnému životu. Byť schopný čítať, písať a počítať tiež znamená aktívne sa zúčastňovať života, zvyšovať počet vlastných možností, formovať budúcnosť a byť tak kreatívny v tom najlepšom zmysle slova.

Cieľom týchto aktivít je rozšíriť tieto projekty do ďalších krajín a zorganizovať niekoľko projektov súbežne. Vytvorí sa zbierka umeleckých diel, ktorá ukazuje tvorivý potenciál detí na celom svete a má tiež silu meniť cesty života.