Nataša a jej deti

Podporujeme ďalšie rodiny na úteku.

„Ten má právo kritizovať, kto má odvahu pomáhať.“ povedal svojho času americký prezident Abrahám Lincoln. Zaujímavá myšlienka pre túto dobu a jej mnohé ,,online prejavy,,.

Nataša a jej deti, dvojročný Roman a trojročný Stanislav, museli opustiť svoju rodnú zem a nájsť si útočisko pred vojnou. Veríme, že jej aj naša pomoc pomôže na niekoľko mesiacov, kým sa opäť postavia na vlastné nohy.

V Nadácii LEA sme presvedčení, že pomoc jednotlivcovi je pomocou samotnému ľudstvu. Pretože táto pomoc neslúži len pre konkrétnu rodinu, ale pre mnohých na uvedomenie si hodnoty, ktorou je samotná ľudskosť.

Týmto chceme prejaviť úctu a poďakovanie všetkým, ktorí sa pričinili o dôstojné ubytovanie a ďalšiu prejavenú pomoc tejto skromnej rodine.

Pani Nataša, prajeme Vám veľa síl v odhodlaní zabezpečiť Vašim deťom lepšiu budúcnosť.