Nezabúdajme!!!

Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu pripadá na 27. január. Vyhlásilo ho Valné zhromaždenie OSN 1. novembra 2005 na 42. plenárnom zasadaní. Tento deň má pripomínať utrpenie obetí holokaustu počas druhej svetovej vojny. V rámci genocídy namierenej na židovské etnikum bolo vyvraždených okolo 6 miliónov Židov. A nebolo to všetko. Nacistická perzekúcia postihla aj ďalšie etnické, náboženské a politické skupiny.

V rámci nášho úspešného projektu "Po stopách času", ktorý bol vytvorený pre obec Pusté Čemerné (v ktorej Nadácia LEA vznikla a má aj sídlo), sme vypátrali rodinu Samuela Guttmana pochádzajúceho z tejto obce. Archívy zaznamenali osud tejto rodiny, v ktorej sa obeťami holokaustu stala jeho manželka Regina a štyri zo šiestich detí. Erzsebet, Malkin (na fotografiách), ako aj Pavel a Alexander.

V expozícii "Vo víre dejín" budete mať možnosť vidieť ich kolorované fotografie, ako i dobové predmety reprezentujúce túto tragickú časť histórie, sprevádzanú krátkym informačným videom.

Nedovoľme, aby sa pre novodobé ľudské zlyhávania história opakovala. Nebavíme sa totiž len o Židovskom národe, či o Pusto-čemerňancoch. Hovoríme najmä o ľudských bytostiach a budúcnosti civilizácie. Vychovávajme preto naše deti v hodnotách ako je láska a úcta k druhému. Najideálnejšie vlastným príkladom.