Nová humanitárna spolupráca

Nadácia LEA a Shingala Azad podpísali zmluvu o humanitárnej spolupráci, ktorá zabezpečí filtráciu vody pre 20 chudobných rodín v Kurdistane.

Prvým projektom novej spolupráce bude zavedenie filtračných zariadení v obci Shrecka.

Obec Shrechka je zapísaná aj ako Sirechka, Srejka. V dedine je veľká komunita jezídov. Obec sa nachádza v severnom Iraku v provincii Ninive. Nedostatok pitnej a úžitkovej vody je v Iraku veľkým problémom. V obci Srechka sú tri studne, dve studne pochádzajú z roku 1977, ktoré sú v zlom prevádzkovom stave, technické vybavenie je už zastarané.

V roku 2014 bola v obci postavená ďalšia studňa, ktorá je napojená na rovnakú vodnú nádrž ako existujúce dve studne. Veľkým problémom je prevádzka studní - čerpanie vody. Studne fungujú iba vtedy, keď je v prevádzke verejná elektrická sieť, a to je iba 10-12 hodín denne. Zabezpečenie pravidelných dodávok elektriny je ďalšou výzvou v Iraku.

V roku 2014, keď do Iraku začali invázie teroristických milícií a divízií takzvaného Islamského štátu, sa počet obyvateľov zvýšil o vnútorne vysídlené osoby z Ninivskej nížiny a oblasti Sindžár až na 90 rodín, väčšinou jezídov.

Existujúce a novovybudované studne stále neposkytujú dostatočné množstvo vody, ktoré v súčasnosti stačí na necelých 50% zo 6 000 obyvateľov obce. Vzhľadom na dlhodobý vojenský konflikt a nestabilnú bezpečnostnú situáciu regionálna samospráva a obec nemajú finančné zdroje na projekty (hľadanie) a výstavbu ďalších životne dôležitých studní.